Alkohol.hr
 
     
 
 
     
 
   
 
Alkohologija - istraživanja  


Are alcoholism treatments effective? The Project MATCH data (2005, pregledni rad)

Bait and Switch in Project MATCH (1997, pregledni rad) Bait and Switch in Project MATCH HR prijevod

Project MATCH Monograph Series (NIAAA, niaaa.nih.gov)

The Baldwin research project of 1991. (BRI - Baldwin Research Institute, baldwinresearch.com)

People Control Their Addictions (2016, pregledni rad)

Social and Cultural Contexts of Alcohol Use (2016, pregledni rad)

Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u RH (2016, pregledni rad)

Suvremeni pristupi liječenju alkoholizma (2017, pregledni rad)

Neuroznanstveni pristup alkoholizmu (2018, pregledni rad)

Neuroscience of Addiction - Relevance to Prevention and Treatment (2018, pregledni rad)


Statistika

ESPAD - Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata (2015.)

Konzumacija alkohola medu mladima (2018, pregledni rad)

RARHA SEAS - Standardizirano europsko istraživanje o alkoholu (2016.)

Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU (2016, RARHA SEAS)

WHO - Global status report on alcohol and health (2018.)

Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use (2018, pregledni rad)


Sve materijale e-programa podrške i popratne informativne materijale preveli su i lektorirali volonteri CEP-a: Anja Marković, Ines Miljan Popović, Mirna Gjuras Car, Karlo Žeželj, Tina Radić Čmaje, Ivona Kasipović, Tihana Poslon, Lucija Paić, Maja Kezić, Martina Lončar, Valentina Škrtić, Ema Trkulja, Antonio Dogan, Tiziana Pipp, Iva Živkucin, Valentina Simičić, Tena Japundža, Janja Savić, Željka Mihljević, Lucija Štefan, Marija Rusković, Lea Troha Rajić, Ivana Dubroja, Iva Peroš, Jelena Lončarić, Maja Jurišić Bocek i Vlatka Nercessian.


konzumacija alkohola - e-Program

Štetno pijenje
- e-program HR

   

 

konzumacija alkohola - e-Program

Aktualno

Štetno pijenje - hrvatska verzija e-programa

 

logo

Aktualno

Odgovorna i umjerena konzumacija alkohola