"Život i razvoj uvijek idu dalje..." - Melita Reiner
IN MEMORIAM
mr. sc. Melita Reiner, (ECP) specijalistica kliničke psihologije, edukacija iz TA i NLPt, EMDR-praktičar, menadžment - trenerica
15.10.1957.-14.08.2020.
 
Melita Reiner, 15.10.1957.-14.08.2020. ruža
"Život i razvoj uvijek idu dalje..." - Melita
 

Naša draga kolegica, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Melita Reiner završila je studij psihologije i specijalizaciju iz kliničke psihologije, a 2004. u Budimpešti postdiplomsku studij iz Health Care Managementa. Završila je edukaciju iz transakcijske analize i neuro-lingvističke psihoterapije te brojne kraće edukacije poput EMDR-a. 2003. stekla je Europski certifikat za psihoterapiju, a 2010. Europski certifikat kao transpersonalni psihoterapeut.

Vodila je Hrvatsko-austrijski trening centar za NLPt te Centar za evaluaciju ljudskih potencijala u kojima je bila edukator, supervizor i psihoterapeut. U SPUH-u je bila dugogodišnja predstavnica NLPt-a i predsjednica Etičkog povjerenstva. Bila je potpredsjednica Europske asocijacije za NLPt (EANLPt). U okviru Hrvatskog društva za palijativnu medicinu bila je aktivni član i niz godina se bavila temom tugovanja. 

 
Melita Reiner: prezentacija 'Žalovanje' Melita Reiner: prezentacija 'Žalovanje'
 
Melita Reiner Melita Reiner  
 

Četiri vrste početaka - izvucite najbolje iz svakog: Melita Reiner, psihologinja

Četiri vrste početaka - izvucite najbolje iz svakog
Melita Reiner, psihologinja
Sensa