CENTAR ZDRAVLJE
 
     
 
 
     
 
   
 
Savjetovanje Psihološko savjetovalište

logo

Psihološko savjetovanje je stručna, profesionalna metoda pružanja neposredne pomoći i podrške u rješavanju svakodnevnih životnih problema i poteškoća, ali i u rješavanju izvanrednih, kriznih životnih situacija, rješavanju osobnih poteškoća te poticanju osobnog rasta i razvoja. Vodi vas ka jasnijem uvidu u aktualni problem, te pronalaženju kvalitetne i uspješne osnove za njegovo rješavanje. Cilj savjetovanja je da naučite nove vještine koje će vam omogućiti da se učinkovitije suočavate s novim životnim situacijama i prilagođavate im se. Na taj način psihološko savjetovanje pomaže i u realiziranju vaših potencijala.

Psihološko savjetovanje traje kraće od psihoterapije i usmjereno je na ciljeve koje ste sami postavili. U savjetovanju vam se ne nude rješenja vaših problema, već pruža podrška da sami nađete najbolje rješenje za sebe. Potiče vas se na preuzimanje osobne odgovornosti za vaš život. Psihoterapija traje nešto dulje od psihološkog savjetovanja i obično je usmjerena više na uzroke trenutnih problema i osobni razvoj u funkciji rješavanja problema s kojim klijent dolazi u terapiju. Mnogo je različitih terapijskih pravaca - u našem savjetovalištu koristimo kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju (KBT), neuro-lingvističku psihoterapiju (NLPt) i EMDR.

Ako se odlučite za individualno savjetovanje ili psihoterapiju, nazovite nas ili pošaljite e-mail. Termin, trajanje i dinamiku susreta dogovarate izravno s psihologom. Najčešće se susreti dogovaraju jednom tjedno, u trajanju od sat vremena.

 


Psihološko savjetovanje je stručna, profesionalna metoda pružanja neposredne pomoći i podrške u rješavanju svakodnevnih životnih problema i poteškoća, ali i u rješavanju izvanrednih, kriznih životnih situacija, rješavanju osobnih poteškoća te poticanju osobnog rasta i razvoja. Temeljni principi savjetodavnog rada:
• u središtu procesa savjetovanja je klijent
• klijent odabire i postavlja teme i ciljeve
• svaka osoba odgovorna je za svoje mišljenje i ponašanje
• svatko ima svoje izbore ponašanja; nema pogrešnih izbora, ali ima neučinkovitih
• osigurana je povjerljivost podataka

Ciljevi savjetovanja

• bolje razumijevanje problema
• razvijanje vlastitih sposobnosti i snaga za rješavanje problema
• usvajanje novih, uspješnijih oblika ponašanja
• stvaranje i održavanje dobrih odnosa s drugima

Moguće je kombinirati elemente psihološkog savjetovanja i psihoterapijskog rada i/ili coachinga u mjeri u kojoj vi to želite.

Dobro došli!

mag. Renata Đonđ Perković, univ. spec. kliničke psihologije
renata@centar-zdravlje.hr
+385911640908

CEP - Centar za evaluaciju ljudskih potencijala
Rusanova 10, Zagreb
tel.: +385911640908
zdravlje@centar-zdravlje.hr
www.centar-zdravlje.hr

   

 

Aktualna tema

Aktualna tema
Štetno pijenje

 

konzumacija alkohola - e-Program

Aktualno
Štetno pijenje - hrvatska verzija e-programa

 

logo

Aktualno
Odgovorna i umjerena konzumacija alkohola